Umuzykalnienie, beatbox, perkusja

ZAPISZ SIĘ

<- wróć do listy

 

Zapraszamy na warsztaty muzyczne do otwartej pracowni FabLab Pobite Gary.
Oto jak pracownia opisuje to niezwykłe miejsce na swojej stronie:

FabLab muzyczny Pobite Gary! jest stałym punktem na mapie Warszawy, do którego mieszkańcy Warszawy w każdym wieku: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, mogą przyjść, by indywidualnie bądź zespołowo muzykować i rozwijać swoje umiejętności muzyczne. Celem tego miejsca jest stworzenie warunków do amatorskiego muzykowania w przyjaznej i swobodnej atmosferze, sprzyjającej eksperymentom artystycznym i rozwijaniu kompetencji muzycznych. Jest to także przestrzeń kreatywności, współpracy i dobrych relacji międzyludzkich.

FabLab Pobite Gary! nieodpłatnie udostępnia mieszkańcom salę prób z instrumentami, studio nagraniowe z reżyserką, a także pomoc merytoryczną profesjonalnych muzyków.

Oferta adresowana jest do osób indywidualnych, zespołów amatorskich, muzykujących seniorów i rodzin, niezależnie od stopnia zaawansowania muzycznego i rodzaju uprawianej muzyki. Uczestnicy mają wpływ na treść zajęć i otrzymują przestrzeń dla swojej ekspresji twórczej.

FabLab ma być miejscem, gdzie rozkwitają indywidualne talenty i kreatywność, rozwijają się dobre relacje międzyludzkie, współpraca, międzypokoleniowa wymiany myśli i doświadczeń muzycznych.

W ramach Festiwalu zapraszamy na warsztaty:


UMUZYKALNIANIE ZE ŚPIEWEM, BEATBOX, SEKCJA PERKUSYJNA (grupa klasowa dzielona jest na trzy grupki, które na zmianę uczestniczą w trzech różnych warsztatach: umuzykalnienia ze śpiewem, beatbox oraz perkusji)

8 października, godz. 9:00-12:00 (zapisy grupowe)
WAWER, FABLAB POBITE GARY, ul. Błękitna 32, Warszawa

15 października, godz. 9:00-12:00 (zapisy grupowe)
WAWER, FABLAB POBITE GARY, ul. Błękitna 32, Warszawa

Partnerzy:

FabLab Pobite Gary!