Plakat jako tekst kultury

ZAPISZ SIĘ

<- wróć do listy

 

W pisaniu wypracowań i przygotowaniu wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego często nawiązuje się do dzieł sztuki rozumianych jako teksty kultury. Porównamy plakaty do ekranizacji literatury m.in Wesela, Chłopów czy Zbrodni i kary jakie powstawały w Polsce, Czechosłowacji i na Kubie. W prezentowanych na wystawie dziełach poszukamy odniesień do historii, polityki i kultury oraz odczytamy zawarte w nich treści symboliczne.

SPOTKANIA DLA MATURZYSTÓW I LICEALISTÓW

13 października,  godz. 16.00-17.30, (zapisy indywidualne)
WILANÓW, Muzeum Plakatu w Wilanowie, St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Partnerzy:

Muzeum Plakatu w Wilanowie